Trening wsparcia dziecka z mutyzmem wybiórczym – szkolenie on-line

Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.

💰Cena: 230 zł
Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia: 
 1. Istota mutyzmu wybiórczego: propozycje terminologiczne, czynniki etiologiczne, objawy, funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i edukacyjnym.
 2. Propozycje schematu diagnostycznego mutyzmu wybiórczego: kryteria diagnostyczne (ICD-10, DSM-V), diagnoza różnicowa, wybrane metody diagnostyczne.
 3. Propozycje terapeutyczne mutyzmu wybiórczego: konkretne oddziaływania terapeutyczne w oparciu o przykłady, zasady współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym/przedszkolnym.
 4. Część praktyczna: budowanie planu terapii, tworzenie propozycji ćwiczeń.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 18 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Magdalena Bury-Kamińska - absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii. Współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, w którym pracuje jako psycholog i logopeda. Kierownik prestiżowego grantu naukowego Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowych i zdrowotnych. W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Ukończyła  wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Racjonalnej Terapii Zachowania, Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®). Współautorka serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych” oraz książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: „Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie”. Autorka jedenastu artykułów bądź rozdziałów w recenzowanych czasopismach/monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, sprawności językowej i komunikacyjnej pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).