Mutyzm wybiórczy – szkolenie on-line

Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2021 r. (18:00 - 21:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 210 zł
   
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

  PROGRAM:
  1. Istota mutyzmu wybiórczego:
  a. propozycje terminologiczne,
  b. czynniki etiologiczne,
  c. objawy,
  d. funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i edukacyjnym.
  2. Propozycje schematu diagnostycznego mutyzmu wybiórczego:
  a. kryteria diagnostyczne (ICD-10, DSM-V),
  b. diagnoza różnicowa,
  c. wybrane metody diagnostyczne.
  3. Propozycje terapeutyczne mutyzmu wybiórczego:
  a. konkretne oddziaływania terapeutyczne w oparciu o przykłady,
  b. zasady współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym/przedszkolnym.
  4. Część praktyczna:
  a. budowanie planu terapii,
  b. tworzenie propozycji ćwiczeń.

  Prowadząca: Mgr Magdalena Bury-Kamińska

  Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii. Współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, w którym pracuje jako psycholog i logopeda. Kierownik prestiżowego grantu naukowego Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowych i zdrowotnych. W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Ukończyła  wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Racjonalnej Terapii Zachowania, Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®). Współautorka serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych” oraz książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: „Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie”. Autorka jedenastu artykułów bądź rozdziałów w recenzowanych czasopismach/monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, sprawności językowej i komunikacyjnej pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).