Zabawy grafomotoryczne- przygotowanie do nauki pisania – on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Cel szkolenia: Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.

  Program szkolenia:

  1. Ćwiczenia przygotowujące ręce do zabaw i aktywności grafomotorycznych.
  2. Technika wprowadzania liter w zabawie plastycznej.
  3. Techniki wprowadzania umiejętności pisania w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi: wyrabianie gotowości do pisania, wprowadzenie elementarnej umiejętności pisania.
  4. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ich działalność plastyczno-konstrukcyjną.
  5. Rozwijanie u dzieci sprawności psychoruchowej:
  • orientacja w przestrzeni – opanowanie umiejętności odróżniania i kreślenia liter jest ściśle związane z pojmowaniem kierunków i umiejętnością zastosowania ich w praktyce – warunkiem nabywania umiejętności pisania jest dobra orientacja przestrzenna – rozumienie kierunków związane jest niepodzielnie z własnym ciałem i przestrzenią, w której się poruszamy;
  • usprawnianie ręki prawej i lewej – równolegle do zabaw i ćwiczeń, które uczą dzieci rozpoznawać kierunki w przestrzeni, należy pilnie pracować nad sprawnością rąk dziecka oraz różnicowaniem czynności ręki prawej i lewej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/