Mobbing w szkole – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, rodziców będących świadkami, lub podejrzewających zachowania mobbingowe w swoim środowisku zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Szkolenie ma na celu zapewnienie wiedzy i narzędzi potrzebnych do rozpoznawania, zapobiegania i skutecznego reagowania na przypadki mobbingu w środowisku szkolnym.

Cele/korzyści: 

 • Poznasz charakterystyczne cechy mobbingu oraz sygnały ostrzegawcze wskazujące na możliwość jego występowania.
 • Dowiesz się jak tworzyć bezpiecznego i wspierającego środowiska w klasie i szkole.
 • Będziesz wiedzieć jak rozwijać umiejętności interpersonalnych u uczniów, aby potrafili stanąć w swojej obronie.
 • Nauczysz się reagować skutecznie i zgodnie z prawem w przypadku podejrzenia mobbingu.
 • Opracujesz plan działań zapobiegawczych w swojej klasie lub szkole.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Definicja mobbingu i jego różne formy.
 2. Skutki mobbingu dla ofiar oraz środowiska szkolnego.
 3. Rola nauczyciela w zapobieganiu i rozpoznawaniu mobbingu.
 4. Współpraca z uczniami, rodzinami i innymi nauczycielami w celu zapobiegania mobbingowi.
 5. Możliwości prawne.

Materiały szkoleniowe: Notatka pdf.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 26 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.