Ocenianie w przepisach prawa i w praktyce szkolnej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 20:00)
 • 31 stycznia 2024 r. (18:00 - 20:00)
 • 4 marca 2024 r. (18:00 - 20:00)

 • 💰Cena 99 zł

  Odbiorcy: Nauczyciele wszystkich przedmiotów, dyrektorzy szkół, studenci kierunków pedagogicznych

  Opis: Ocenianie jest kluczowym elementem procesu uczenia umożliwiającym ocenę postępów i efektywności w roku szkolnym 2023/2024 wpisanym na listę priorytetów polityki oświatowej państwa. Przeprowadzenie rzetelnej oceny pozwala zrozumieć, czy cele uczenia zostały osiągnięte, a także identyfikować obszary, które wymagają dalszych usprawnień.

  Cele szkolenia:

  • omówienie zapisów rozdziału 3A Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych  Ustawy o systemie oświaty,
  • omówienie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach policealnych,
  • zdefiniowanie oceniania,
  • zauważenie roli oceniania w procesie uczenia,
  • organizowanie lekcji z uwzględnieniem oceniania,
  • formułowanie wniosków płynących z oceniania i wdrażanie ich w dalszej pracy,
  • omówienie różnic pomiędzy ocenianiem a sprawdzaniem,
  • rozwinięcie informacji na temat motywacji w uczeniu.

  Program szkolenia:

  1. Zdefiniowanie oceniania.
  2. Ocenianie w przepisach prawa oświatowego.
  3. Rola oceniania w procesie uczenia.
  4. Organizowanie lekcji z uwzględnieniem oceniania.
  5. Formułowanie wniosków dostarczanych poprzez ocenianie i wykorzystywanie ich w dalszej pracy.
  6. Różnice pomiędzy ocenianiem a sprawdzaniem.
  7. Rola oceniania w kształtowaniu motywacji do uczenia.

  Korzyści: Osoby biorące udział w szkoleniu:

  • dowiedzą się, jak interpretować przepisy prawa dotyczące oceniania,
  • pogłębią wiedzę i umiejętności oceniania,
  • dowiedzą się, jak oceniać podczas lekcji,
  • rozwiną wiedzę i umiejętności na temat formułowania wniosków płynących z oceniania i wdrażania ich w dalszej pracy,
  • wykażą różnice w ocenianiu i sprawdzaniu,
  • rozwiną informacje na temat motywacji w uczeniu,
  • wezmą udział w sesji Q&A dotyczącej oceniania, w której będą mogli zapytać o konkretne praktyki oceniania budzące wątpliwości.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Dorota Kujawa- Weinke – Trenerka, edukatorka i nauczycielka z 17-letnim stażem. Współpracowała jako mentorka oceniania kształtującego w kursie CEO i mentorka kursów w fundacji „Szkoła z klasą”, jest też autorką kursu ORE o ocenianiu w edukacji zdalnej. Otrzymała tytuł Edukatora Roku 2020.