Zachowania trudne u uczniów z ASD – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, który przejawia trudne zachowania, jest nadpobudliwy i nie umie się skoncentrować na lekcji. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Spektrum autyzmu – wyjaśnienie pojęć.
 2. Charakterystyka ucznia z zespołem  Aspergera.
 3. Charakterystyka ucznia z autyzmem.
 4. Sprzężenia spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej.
 5. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
 6. Prawa i obowiązki wobec ucznia  ze spektrum autyzmu wynikające z rozporządzenia MEN.
 7. Charakterystyka trudnych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu.
 8. Ograniczanie i eliminowanie niepowołanych reakcji w spektrum autyzmu z wykorzystaniem wybranych strategii.
 9. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy i nauki ucznia ze spektrum autyzmu.
 10. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/