Jak się dogadać z wymagającym rodzicem? – szkolenie on-line

Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz innych dorosłych/specjalistów, pracujących w przedszkolach i szkołach. Praca nauczyciela w przedszkolu czy szkole to nie tylko opieka i edukacja dzieci, ale także współpraca i kontakty z rodzicami, a ta potrafi być pełna rozmaitych wyzwań. Jak komunikować się z rodzicem w sposób asertywny? Jak koncentrować się na rozwiązaniach, mających na celu przede wszystkim dobro dziecka? Jaka jest rola relacji w kontaktach z rodzicami? Czego unikać? Mówić czy słuchać ? Jak wyznaczać granice?

💰Cena 159 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia:

 • wiedza nt asertywnej komunikacji,
 • poznanie podstawowych założeń i narzędzi, jakie proponuje Pozytywna Dyscyplina,
 • udzielenie nauczycielom potrzebnego wsparcia – merytorycznego i praktycznego – w obliczu rozmaitych trudności w komunikacji z rodzicem.

Program szkolenia:

 1. Czym jest Pozytywna Dyscyplina – wprowadzenie, geneza, podstawowe założenia.
 2. Wykorzystanie narzędzi Pozytywnej Dyscypliny do współpracy z rodzicami.
 3. Omówienie 21 kroków do lepszej współpracy z rodzicem (m.in. asertywność, budowanie relacji, czas i miejsce / dbanie o siebie / modelowanie / budowanie relacji/ aktywne słuchanie / empatyzowanie / pytania zamiast poleceń /  wdzięczność / proszenie o pomoc, indywidualne podejście).
 4. Sesja Q&A, podsumowanie.

Korzyści: 

 • otrzymanie przydatnych narzędzi do pracy nad sobą i z rodzicem  - opisane w 21 krokach,
 • trenowanie przydatnych komunikatów,
 • zadbanie o siebie,
 • wsparcie grupy w obliczu podobnych wyzwań związanych z współpracą z rodzicem,
 • nauka koncentracji na rozwiązaniach,
 • zdobycie wiedzy na temat głównych założeń Pozytywnej Dyscypliny.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymują materiały – workbooki, z podsumowaniem treści szkolenia.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 sierpnia 2024 r. (19:30 - 21:30)
 • 24 września 2024 r. (19:30 - 21:30)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Olga Pośpiech – Edukatorka Pozytywnej Dyscyplina. Od ponad 4 lat wspiera rodziców i nauczycieli, pomagając im budować wartościowe relacje z dziećmi, ucząc empatycznej komunikacji i skutecznej współpracy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Pozytywnej Dyscypliny , założenia pedagogiki Marii Montessori (ukończyła roczny kurs montessoriańskiej pedagogiki przedszkolnej) i rodzicielstwa bliskości. Dzieli się także swoim 6-letnim doświadczeniem, zdobytym na stanowisku dyrektorki niepublicznego przedszkola Montessori. Organizuje i prowadzi zarówno warsztaty dla rodziców, jak i szkolenia dla rad pedagogicznych. Prywatnie mama dwóch synów (10 i 12 lat).