Neurodydaktyka w nauczaniu – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 179 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy czują, że tradycyjne formy nauczania przestają odpowiadać na potrzeby współczesnego ucznia, dydaktyków chcących skutecznie komunikować się z uczniami i mieć pewność, że ci są obecni na lekcji nie tylko ciałem oraz szukających skutecznych sposobów na zaangażowanie każdego z uczniów w tok swoich zajęć.

  Opis: Szkolenie jest okazją do wzbogacenia lub zreformowania podejścia do nauczania i nauczycielskiego warsztatu pracy. Łączy odkrycia neuronauki z praktycznymi wskazówkami dla nauczycieli dotyczącymi metod nauczania i form zaangażowania uczniów wykorzystującymi tę wiedzę.

  Cele/korzyści:

  •  Dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój.
  • Zrozumiesz dlaczego tradycyjne metody nauczania przestają być skuteczne.
  • Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów.
  • Otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dobierzesz formy pracy do konkretnych uczniów.

  Program szkolenia:

  1. Działanie układu neurologicznego a percepcja.
  2. Proces uczenia się a pobudzenie układu nerwowego.
  3. Neuroprzekaźniki i ich wpływ na skuteczność nauczania.
  4. Cyfrowa demencja.
  5. Uniwersalne projektowanie.
  6. Do poczytania.

  Materiały szkoleniowe:

  • notatka pdf,
  • test inteligencji wielorakiej Gardnera,
  • test na style uczenia się.
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.