Zrealizowane projekty unijne

Współpracujemy przy realizacji projektów unijnych skierowanych do różnych grup zawodowych.
Wspieramy uczestników w zmianie, w rozwoju osobistym, poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, wykorzystaniu swoich zasobów i nabywaniu nowych umiejętności.
Zrealizowaliśmy ponad 3000 godzin, udzieliliśmy wsparcia ponad 700 osobom.
W naszym zespole znajdują się psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, doradcy specjalistyczni, coachowie i terapeuci.

Realizowaliśmy szkolenia w następujących projektach:

Edukacja włączająca - województwo mazowieckie

Edukacja włączająca - województwo lubuskie

Edukacyjny Program dla Zdrowia w Szkołach

Blisko na odległość - skuteczna edukacja zdalna

Szkoła Zaburzeń Karmienia

Innowacyjny logopeda

Trener rozwoju dzieci i młodzieży

2021 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 8 – Edukacja, Działanie: 8.3. – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

2018-2021-Projekt „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2015-06-15 Szkolenia w ramach projektu "Ważne sprawy mamy" . Współpraca z firmą Ecorys

2015 -03-12 Szkolenia zawodowe w ramach projektu Nowe Perspektywy Zatrudnienia.
Współpraca z firmą DGA SA

2014 -11-12 Warsztaty w ramach projektu "Dobra marka -OPS Ursynów budzi do życia"

2014-09-04 Warsztaty w ramach projektu Młody-Kompetentny-Zatrudniony.

2014-07-01 Szkolenia  w ramach projektu Czas na zmiany. Współpraca z firmą Faber Sp. z o.o

2014-06-04 Warsztaty realizowane w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego z EFS.

2014 -03-20 Warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia.

2013-06-01 Szkolenia dla uczestników projektu Nowe umiejętności nowe możliwości. Projekt realizowany z firmą The Challange.

2013-06-28 Warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia.

2013-04-15 Warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia.

2013-04-08 Szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek : Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

2012-12-03 Realizacja warsztatów rozwijania kompetencji ogólnych dla uczestników projektu Wieliszewska Akademia Przyszłości 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2012-11-05 Szkolenia w formie warsztatów dla uczestników Projektu Aktywny Targówek : Warsztaty zarządzania budżetem domowym

2012-09-04 Kursy i szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia oraz uczestników projektu Aktywny rozwój III.

2012-07-23 Warsztaty poradnictwa  zawodowego dla uczniów w tym: konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym. Projekt Poligrafioa XXI w.

2012-07-19 Szkolenia realizowane w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2012-06-28 Warsztaty aktywizacyjne dla 40 uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia. 

2012-06-12 Przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części; część nr 1 : Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych; część nr 2 : Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

2012-01-09 Wrsztaty poradnictwa zawodowego i osobistego dla uczniów w tym: konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym. Projekt Poligrafia XXI wieku.

2011-11-10 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs inspiracji dla 5 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach w ramach projektu: Profesjonalizm naszą dewizą-uśmiech naszą wizytówką współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011-11-10 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Job-coaching w PUP w świetle znowelizowanej Ustawy i nowych standardów usług rynku pracy dla 4 pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektu: Profesjonalny pośrednik - dostępny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.