Ocena kształtująca i informacja zwrotna – praktyczna alternatywa dla tradycyjnego systemu nauczania i oceniania – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy widzą sens w angażowaniu dzieci w proces ich własnego rozwoju poznawczego, szukających rozwiązań praktycznych w tym temacie.

  Opis: Szkolenie pokazuje ocenianie kształtujące nie tylko jako budujące podejście do ewaluacji pracy ucznia ale również jako narzędzie wspierające jego całościowy rozwój i element skutecznego planowania i wdrażania pracy nauczycielskiej opartej o wzajemne zaufanie, aktywne zaangażowanie w proces uczenia i współpracę oraz istotnie kształtującą informację zwrotną.

  Cele/korzyści

  • Zrozumiesz na czym polega ocenianie kształtujące,
  • Będziesz wiedzieć jak przygotować ucznia do odpowiedzialnej aktywności podczas procesu uczenia się,
  • Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów,
  • Wzmocnisz swoje zdolności komunikacyjne.

  Program szkolenia:

  1. Ocena sumująca a kształtująca
  2. STRATEGII OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.
  3. Cel zajęć a ocena.
  4. Kryteria oceny kształtującej.
  5. Efektywna komunikacja zwrotna.
  6. Samoocena i ocena koleżeńska.
  7. Współpraca z uczniem i jego rodzicami.

  Materiały szkoleniowe: Otrzymasz: notatkę pdf.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.