Działania opiekuńczo-wychowawcze na gruncie szkolnym – szkolenie on-line

Dla wszystkich pracowników pedagogicznych placówek oświatowych zobowiązanych prawem do podejmowania działań nie tylko dydaktycznych, ale również opiekuńczo – wychowawczych wobec swoich uczniów. Od lat szkoła to nie tylko nauczanie i programy dydaktyczne pisane przez nauczycieli na początku roku szkolnego, ale także miejsce, w którym zgodnie z przepisami prawa oświatowego, każdy uczeń może uzyskać wsparcie w holistycznym rozwoju swojej osobowości, intelektu, ciała, ducha, umiejętności społecznych i samodzielności. Formalnym wyrazem tej pięknej idei są programy profilaktyczno – wychowawcze, które mają stać się rękojmią wszystkich pracowników szkoły w wychowaniu i zaspakajaniu potrzeb nie tylko uczniów, lecz wszystkich członków społeczności szkolnej; a więc także rodziców i pracowników! Szkolenie pokaże Ci szeroką perspektywę działalności opiekuńczo – wychowawczej w szkole, która uwzględni także Ciebie i Twoje potrzeby jako nauczyciela!

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele/korzyści: 

 • Nauczysz się skutecznie diagnozować potrzeby w tym zakresie, planować i implementować działania, które je zaspokoją.
 • Dowiesz się jak tworzyć plan profilaktyczno – wychowawczy.
 • Wzmocnisz swój pedagogiczny warsztat i poszerzysz nauczycielską perspektywę.
 • Poznasz regulacje prawne definiujące kierunki i zakres działań opiekuńczo – wychowawczych koniecznych do podjęcia na gruncie szkolnym.

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne i prawne podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej w szkołach.
 2. Program profilaktyczno-wychowawczy krok po kroku – od diagnozy po ewaluację działań!
 3. Wybór metod działań wychowawczych i opiekuńczych do potrzeb społeczności szkolnej.
 4. Współpraca z rodzicami.

Materiały szkoleniowe: notatkę pdf, wybrane kwestionariusze diagnostyczne.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 6 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.