Pomoce terapeutyczne na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 kwietnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 27 maja 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena: 290 zł
   
  Odbiorcy: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, terapeuci, rodzice dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
   
  Opis: Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym. Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej. Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
   
  Program szkolenia:
  1. Wyzwania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
  3. Materiały i akcesoria niezbędne w terapii poprzez działanie.
  4. Kreatywny zeszyt terapeutyczny.
  5. Pomysły na gry i zabawy stymulujące rozwój percepcji wzrokowej.
  6. Rozwijanie percepcji słuchowej podczas gier i zabaw.
  7. Wykorzystanie elementów terapii ręki podczas ćwiczeń o charakterze wzrokowo-słuchowym.
  8. Wykorzystanie materiałów do druku w terapii.
  9. Proste sposoby na tworzenie własnych pomocy terapeutycznych z wykorzystaniem kreatorów online.

  To szkolenie jest dla Ciebie:

  • Jeśli chcesz wzbogacić swój warsztat pracy, znudziły Ci się stosowane do tej pory gry i zabawy.
  • Chcesz, by twoi pacjenci świetnie bawili się podczas zajęć. Poszukujesz skutecznych i atrakcyjnych zarazem metod pracy.
  • Twórcze wykorzystanie różnych materiałów, przedmiotów i zabawek.
  • Opracowywanie i przygotowywanie pomocy terapeutycznych – rozwijających zmysły, mowę i myślenie dziecka.
  • Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym.
  • Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/