Pomoce terapeutyczne na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne – szkolenie on-line

Odbiorcy szkolenia to nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, terapeuci, rodzice dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym. Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej. Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.

💰Cena: 290 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Wyzwania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 3. Materiały i akcesoria niezbędne w terapii poprzez działanie.
 4. Kreatywny zeszyt terapeutyczny.
 5. Pomysły na gry i zabawy stymulujące rozwój percepcji wzrokowej.
 6. Rozwijanie percepcji słuchowej podczas gier i zabaw.
 7. Wykorzystanie elementów terapii ręki podczas ćwiczeń o charakterze wzrokowo-słuchowym.
 8. Wykorzystanie materiałów do druku w terapii.
 9. Proste sposoby na tworzenie własnych pomocy terapeutycznych z wykorzystaniem kreatorów online.

To szkolenie jest dla Ciebie:

 • Jeśli chcesz wzbogacić swój warsztat pracy, znudziły Ci się stosowane do tej pory gry i zabawy.
 • Chcesz, by twoi pacjenci świetnie bawili się podczas zajęć. Poszukujesz skutecznych i atrakcyjnych zarazem metod pracy.
 • Twórcze wykorzystanie różnych materiałów, przedmiotów i zabawek.
 • Opracowywanie i przygotowywanie pomocy terapeutycznych – rozwijających zmysły, mowę i myślenie dziecka.
 • Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym.
 • Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 9 marca 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 20 kwietnia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 1 czerwca 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/