Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szkolenie on-line

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące organizowania pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, organizowanie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Prowadzenie dokumentacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
 4. Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 5. Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć.
 6. Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach lekcyjnych, realizowanie zajęć  z rewalidacji indywidualnej.
 7. Sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
 8. Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 17 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/