Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Program szkolenia:

  1. Akty prawne dotyczące organizowania pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, organizowanie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Prowadzenie dokumentacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
  4. Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  5. Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć.
  6. Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach lekcyjnych, realizowanie zajęć  z rewalidacji indywidualnej.
  7. Sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
  8. Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/