Moduł II: Zaburzenia karmienia i jedzenia – model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od 12 do 36 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne

KURS – PEDIATRIC FEEDING DISORDES w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno-terapeutyczne: MODUŁ II

 • Szkolenie obejmuję tematykę diagnozy i terapii trudności w karmieniu dzieci od 12 miesiąca do 36 miesiąca życia. Pokazuje i uczy w jaki sposób zaopiekować pacjenta i jego rodzinę od momentu pierwszej wizyty w gabinecie i przejść przez wywiad oraz obserwację trudności.
 • Uczestnik szkolenia otrzymuje przykładowe arkusze wywiadu, obserwacji i diagnozy uwzględniające całościowe podejście do wyzwań związanych z karmieniem w tym okresie.
 • Podczas szkolenia Uczestnik ma szansę nauczyć się badania logopedycznego i wyznaczania strategii terapeutycznych.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024 r. (16:00 - 16:00)
 • Terminy: 27 sierpnia (16:00-20:00) oraz 28 sierpnia (09:00-16:00)

  💰Cena 1299 zł

  Istnieje możliwość wzięcia udziału w poszczególnych modułach po kolei lub w trzech od razu.

  Program:

  Diagnoza:

  1. W poszukiwaniu przyczyny trudności – wywiad z rodzicem jako podstawa do dalszej pracy. Przykłady kliniczne.
  2. Małe dziecko a trudności z pobieraniem pokarmów – całościowa diagnoza logopedyczna w aspekcie żywieniowym. Doświadczenia z praktyki własnej.
  3. Rozwój funkcji pokarmowych dziecka od 12 miesiąca życia – etapy rozwojowe, norma a wyzwanie. Żucie, gryzienie, picie i połykanie. Akcesoria do karmienia i picia.
  4. Całościowa diagnoza zaburzeń karmienia w pierwszym roku życia – aspekt logopedyczny. Przykłady kliniczne.
  5. Możliwości diagnozy aktu połykania u niemowląt i małych dzieci – VFSS/FEES.

  Terapia:

  1. Główne kierunki działań w zakresie trudności w karmieniu dziecka 12-36 – jakie mamy możliwości?
  2. Jednostki diagnostyczne, z którymi może spotkać się logopeda w aspekcie zaburzeń karmienia/jedzenia.
  3. Leczenie żywieniowe dziecka powyżej 12 miesiąca życia – co wybrać? Jak wspomóc?
  4. Praca z dzieckiem z trudnościami w gryzieniu i żuciu.
  5. Strategie sensoryczno-motoryczne stosowane w pracy z dzieckiem wykazującym trudności w karmieniu/jedzeniu – doświadczenia i przykłady z praktyki własnej.

  W trakcie szkolenia wiedza teoretyczna będzie poparta danymi naukowymi, zdjęciami, materiałem filmowym i ćwiczeniami praktycznymi.

  Prowadzące:

  • Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby.
  • Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath.