Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 17 października 2021 r. (09:00 - 12:00)
 • 💰Cena 220 zł
  Opis: Kurs „Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja” omawia zagadnienia zaburzeń o typie apraksji mowy u dorosłych (zarówno izolowanych, jak i towarzyszących afazji). Przedstawiane zostaną metody diagnostyczne oraz różnorodne metody i techniki terapii.
   
  Program szkolenia:
  1. Etiologia zaburzenia.
  2. Jak rozpoznać cechy apraksji.
  3. Diagnozowanie.
  4. Planowanie terapii.
  5. Terapia (metody techniki pracy).

  Korzyści: Uczestnik otrzyma podsumowanie metod terapii oraz czasowy dostęp do prezentacji.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.