Tworzenie nowoczesnych kart pracy – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenie poświęcone przygotowaniu kart pracy do wykorzystania w trakcie lekcji i poza lekcjami, które służą nie tylko do sprawdzenia rozumienia lub opanowania bieżącego materiału, ale również samodzielnej nauki do przyszłych sprawdzianów. W trakcie szkolenia sięgniemy do założeń myślenia wizualnego, poznamy elementy kart pracy i ich wpływ na zapamiętywanie, a także ocenimy obecnie stosowane karty pracy pod względem ich mocnych i słabych stron.

Cele szkolenia:

 • Poznanie szerokiego zastosowania właściwie skonstruowanych kart pracy.
 • Zrozumienie założeń odbioru treści z kart pracy stanowiących sketchnotki edukacyjne.
 • Nabycie umiejętności przygotowania unowocześnionych kart pracy dostosowanych do wieku i wiedzy uczniów.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia :

 1. Znaczenie kart pracy – weryfikacja wiedzy, rozumienie treści, pomoc w nauce do sprawdzianu.
 2. Założenia myślenia wizualnego i jego zastosowania w kartach pracy.
 3. Zasady przygotowania nowoczesnych kart pracy.
 4. Elementy składowe nowoczesnych kart pracy.
 5. Analiza dostępnych kart pracy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z gotowych źródeł).
 6. Wspólne przygotowanie nowoczesnych, zmodyfikowanych kart pracy na podstawie obecnych kart pracy i treści podręczników.

Korzyści:

 • Większa skłonność uczniów do wypełniania kart pracy.
 • Bardziej skuteczne uczenie się i zapamiętywanie treści do sprawdzianów.
 • Poprawa atrakcyjności własnych materiałów dydaktycznych.

Materiały szkoleniowe:

 • Ilustrowany poradnik z informacjami ze szkolenia.
 • Gotowe przykładowe karty pracy – po dwie do klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.
 • Przygotowany schemat kart pracy do uzupełniania treścią dopasowaną do przedmiotu.
 • Indywidualna sugestia odnośnie modyfikacji obecnie wykorzystywanych kart pracy po szkoleniu (bezpłatne doradztwo).
 • Baza symboli użytecznych do przygotowania nowoczesnych kart pracy.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Kamila Pytka – metodyk ds. nauczania tradycyjnego (odbywającego się w salach zajęciowych) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich i stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Adiunkt w Katedrze Marketingu na tym wydziale. Doświadczenie w edukacji dorosłych zdobywa od 2009 r. pracując ze Studentami, Nauczycielami, a także z pracownikami firm w formule stacjonarnej i e-learningowej. Pasjonatka nauczania atrakcyjnego dla osób uczących się oraz naturalnego dla ludzkiego mózgu, gier edukacyjnych oraz myślenia wizualnego.