Napięcie mięśniowe i jego wpływ na funkcjonowanie i mowę dziecka – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 września 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 179 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju i zaburzeń u dziecka, które wpływają na jego funkcjonowanie i mowę.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami napięcia mięśniowego u dzieci.

  Program szkolenia:

  1. Prawidłowe wzorce ruchowe
  2. Rozwój motoryczny dziecka
  3. Odruchy pierwotne i skutki przetrwałych odruchów
  4. Asymetria ułożeniowa i kontrola postawy
  5. Napięcie mięśniowe: istota, znaczenie, rodzaje, objawy zaburzeń, konsekwencje nieprawidłowego napięcia
  6. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego na pobieranie pokarmu
  7. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego na mowę

  Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu prawidłowego rozwoju motorycznego dziecka, który stanowi bazę do dalszego rozwoju
  • potrafi określić i dostrzec objawy zaburzonego napięcia mięśniowego
  • zna objawy zaburzeń napięcia mięśniowego, które wpływają na zaburzenia pobierania pokarmu oraz mowę
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.