Diagnoza rozwojowa dziecka do 7 roku życia – cele, znaczenie, narzędzia – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 14 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 14 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 29 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 5 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 11 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 19 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 25 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 31 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 8 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 16 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 22 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 28 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, studenci pedagogiki, opiekunki żłobkowe;

  Opis: Szkolenie pozwala na poznanie sposobów diagnozy dzieci. Otrzymują wskazówki do tego, jakie materiały, kwestionariusze można wykorzystać w pracy z dziećmi i rodzicami. Poznają przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci młodszych.

  Cele szkolenia – Uczestnicy:

  • Rozpoznają czynników rozwojowych
  • Analizują kamieni milowych w rozwoju dziecka i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka
  • Opisują znaczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych.
  • Wiedzą, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka w poszczególnych sferach.
  • Zapoznają się z kwestionariuszami diagnostycznymi

  Program szkolenia:

  1. Czynniki wpływające na rozwój dziecka
  2. Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
  3. Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
  4. Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
  5. Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
  6. Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
  7. Problemy wieku wczesnodziecięcego
  8. Opóźniony rozwój mowy
  9. Diagnoza dziecka  oraz narzędzia diagnostyczne
  10. Rola zabawy w rozwoju dziecka.

  Materiały szkoleniowe: scenariusz zajęć, prezentacja, druki kwestionariuszy: wywiad, obserwacja

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.