Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – nauczyciel, logopeda, pedagog jako ogniwo zespołu diagnostycznego – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedmiotowych oraz studentów kierunków pedagogicznych, pedagogów, logopedów, neurologopedów. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty procesu diagnozy spektrum autyzmu oraz uświadomienie, że nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści są cennym ogniwem w całym tym procesie.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Nowe wytyczne diagnostyczne wskazane w ICD-11.
2. Hipotezy etiologiczne ASD.
3. Diada zachowań autystycznych, jako nowy obszar objawów osiowych ASD.
4. Proces diagnozy: istota, zespół diagnostyczny, warunki otrzymania diagnozy, różne testy wspomagające diagnozę.
5. Etapy diagnozy:
• wywiad z rodzicami
• analiza filmów
• kwestionariusz sensomotoryczny – przesiewowe badanie dla dziecka od 6 m. ż.
• obserwacja swobodnej i kierowanej aktywności dziecka
• rozumienie mowy i poleceń
• kompetencje komunikacyjne
• kompetencje emocjonalne wg teorii Floortime
6. Sesja pytań i odpowiedzi

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą spektrum autyzmu oraz poszczególnymi elementami procesu diagnozy. Zapoznanie się z komponentami diagnozy pozwolą uczestnikowi szybkiej i rzetelnej identyfikować dzieci, które są w spektrum autyzmu, a nie posiadają diagnozy w różnym wieku.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

  • 9 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

    ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

    📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.