Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – nauczyciel, logopeda, pedagog jako ogniwo zespołu diagnostycznego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 18 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedmiotowych oraz studentów kierunków pedagogicznych, pedagogów, logopedów, neurologopedów.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty procesu diagnozy spektrum autyzmu oraz uświadomienie, że nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści są cennym ogniwem w całym tym procesie.

  Program szkolenia:

  1. Nowe wytyczne diagnostyczne wskazane w ICD-11.
  2. Hipotezy etiologiczne ASD.
  3. Diada zachowań autystycznych, jako nowy obszar objawów osiowych ASD.
  4. Proces diagnozy: istota, zespół diagnostyczny, warunki otrzymania diagnozy, różne testy wspomagające diagnozę.
  5. Etapy diagnozy:
  • wywiad z rodzicami
  • analiza filmów
  • kwestionariusz sensomotoryczny – przesiewowe badanie dla dziecka od 6 m. ż.
  • obserwacja swobodnej i kierowanej aktywności dziecka
  • rozumienie mowy i poleceń
  • kompetencje komunikacyjne
  • kompetencje emocjonalne wg teorii Floortime
  6. Sesja pytań i odpowiedzi

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą spektrum autyzmu oraz poszczególnymi elementami procesu diagnozy. Zapoznanie się z komponentami diagnozy pozwolą uczestnikowi szybkiej i rzetelnej identyfikować dzieci, które są w spektrum autyzmu, a nie posiadają diagnozy w różnym wieku.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.