Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, ognisk pracy twórczej, domów kultury).

  Opis: Praktyczne szkolenie przygotowane z myślą o nauczycielach, wychowawcach innym specjalistach, który na co dzień stają twarzą w twarz z wyzwaniami dzieci i młodzieży. Szkolenie wymiernie wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. Poszerza wiedza i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

  Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad fonoholizmem,
  • poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad zagrożeniami związanymi ze światem cyfrowym,
  • poszerzenie wiedzy na temat specyfiki młodego pokolenie (Generacja Online),
  • uwrażliwienie na cyberzagrożenia.

  Program szkolenia:

  1. Świat cyfrowych tubylców — wprowadzenie.
  2. Fake, spam, scam – ogólna charakterystyka zjawisk, sposoby przeciwdziałania.
  3. Inicjacja cyfrowa.
  4. Fonoholizm, uzależnienie od gier – kiedy zaczyna się uzależnienie?
  5. Higiena cyfrowa.
  6. Case study.

  Korzyści:

  • potrafi korzystnie diagnozować, interweniować, komunikować się z dzieckiem lub rodzicem,
  • zna objawy i skutki fonoholizmu,
  • zna zagrożenia związane ze światem cyfrowym.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: mgr Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs „The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonujący się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.