AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 31 stycznia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 marca 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 💰Cena: 179 zł 

  Program:

  1.  Czym jest AAC?
  2. Pierwsze kroki w AAC.
  3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
  4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
  5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
  6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/