AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 września 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 października 2023 r. (09:00 - 12:00)
 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 października 2023 r. (09:00 - 12:00)
 • 13 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł 
   
  Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi, oligofrenopedagodzy, nauczyciele pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Ze szkolenia korzystają również rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.
   
  Opis: Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w świat metod alternatywnych i wspomagających komunikację. Metody te podnoszą jakość pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.
   
  Program szkolenia:

  1. Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca?
  2. Kto powinien korzystać z metod AAC?
  3. Zalety stosowania AAC u pacjentów ze specyficznymi potrzebami komunikacyjnymi.
  4. Rodzaje komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
  5. Omówienie wybranych systemów.
  6. Modelowanie w AAC.
  7. Tworzenie pomocy wizualnych – plan dnia, udział w czynnościach codziennych i zabawach.
  8. Tworzenie pierwszych tablic do komunikacji.
  9. Czytanie uczestniczące.

  Korzyści: Uczestnik dostrzeże wachlarz możliwości wykorzystania AAC w praktyce logopedycznej i terapeutycznej. Pozna różne rodzaje komunikacji AAC, zrozumie potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w celu nawiązania relacji ze swoim podopiecznym. Dzięki poznaniu bezpłatnych narzędzi do wykonania pomocy komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych w duchu AAC uczestnik wzbogaci warsztat swojej pracy. Będzie w stanie samodzielnie przygotowywać materiały dostosowane do możliwości i potrzeb swoich podopiecznych. Materiały do druku pomogą nauczycielowi czy terapeucie wyposażenie swojego miejsca pracy w podstawowe narzędzia do komunikowania się.

  Materiały szkoleniowe:

  • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.,
  • Plan dnia,
  • AAC – podstawy,
  • AAC – zajęcia muzyczne,
  • Książeczka do czytania uczestniczącego + tablica komunikacyjna,
  • Książeczka aktywizująca – nad morzem,
  • Zestaw aktywizujący – Lokomotywa.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/