AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji – szkolenie on-line

Na szkolenie zapraszamy logopedów, neurologopedów, oligofrenopedagogów, nauczycieli pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Ze szkolenia korzystają również rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w świat metod alternatywnych i wspomagających komunikację. Metody te podnoszą jakość pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

💰Cena 209 zł 


Sprawdź terminy poniżej i zapisz się👇

Program szkolenia:

1. Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca?
2. Kto powinien korzystać z metod AAC?
3. Zalety stosowania AAC u pacjentów ze specyficznymi potrzebami komunikacyjnymi.
4. Rodzaje komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
5. Omówienie wybranych systemów.
6. Modelowanie w AAC.
7. Tworzenie pomocy wizualnych – plan dnia, udział w czynnościach codziennych i zabawach.
8. Tworzenie pierwszych tablic do komunikacji.
9. Czytanie uczestniczące.

Korzyści: Uczestnik dostrzeże wachlarz możliwości wykorzystania AAC w praktyce logopedycznej i terapeutycznej. Pozna różne rodzaje komunikacji AAC, zrozumie potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w celu nawiązania relacji ze swoim podopiecznym. Dzięki poznaniu bezpłatnych narzędzi do wykonania pomocy komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych w duchu AAC uczestnik wzbogaci warsztat swojej pracy. Będzie w stanie samodzielnie przygotowywać materiały dostosowane do możliwości i potrzeb swoich podopiecznych. Materiały do druku pomogą nauczycielowi czy terapeucie wyposażenie swojego miejsca pracy w podstawowe narzędzia do komunikowania się.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
  Plan dnia,
  AAC – podstawowe słownictwo, szkolne słownictwo,
  AAC – zajęcia muzyczne,
  Gra planszowa – emocje,
  kości opowieści AAC do tworzenia zdań,
  Książeczka do czytania uczestniczącego + tablica komunikacyjna,
  Książeczka aktywizująca – nad morzem,
  Zestaw aktywizujący - Lokomotywa.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 18 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 września 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 23 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik - sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/