CYBERPRZEMOC – przemoc bez siniaków, czyli jak rozpoznać i przeciwdziałać – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 2 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Opis: Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.

  Cele szkolenia:

  • poszerzenie słownika o pojęcia: cyberprzemoc, bullying, seksting, hate (hejt), stalking
  • poszerzenie wiedzy na temat systemu wsparcia i sposobach przeciwdziałania cyberprzemocy i innym niepożądanym zjawiskom
  • poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z Internetem
  • uwrażliwienie na występowanie zjawiska cyberprzemocy (i innych form przemocy)

  Program szkolenia:

  1. Założenia teoretyczne – wyjaśnienie cyberprzemocy i towarzyszących zjawisk.
  2. Możliwość oraz zastosowanie różnych technik interwencji wobec cyberprzemocy.
  3. Poprawna komunikacja pomiędzy uczestnikami cyberprzemocy.
  4. Profilaktyka cyberprzemocy.
  5. Część praktyczna z zastosowaniem metody dramy.

  Korzyści dla uczestnika:

  • niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami
  • wiedza w zakresie profilaktyki i występowania cyberprzemocy
  • zna podstawowe zasady pracy z uczestnikami cyberprzemocy

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs „The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonujący się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.