Metoda przeniesienia w tekstach o charakterze terapeutycznym jako forma pomocy dzieciom z zaburzeniami zachowania – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów szkolnych i psychologów, którzy pracują z dziećmi w klasach ogólnodostępnych. Szkolenie pokaże uczestnikom, czym jest metoda przeniesienia u dzieci, jak ją rozpoznać i jak pomóc dziecko z zaburzeniami zachowania. Uczestnicy poznają teksty służące do pracy terapeutycznej z dzieckiem na forum klasy i na zajęcia indywidualne oraz narzędzia wspierające dziecko i zespół klasowy.

💰Cena 199 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia: Podczas szkolenia uczestnik:

 • dowie się, czym jest metoda przeniesienia,
 • dowie się, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o trudnych emocjach,
 • pozna dysfunkcyjne zachowania dziecka,
 • pozna język dziecka z problemami,
 • pozna teksty literackie pozwalające zrozumieć ideę tej metody,
 • dowie się o sposobach pracy z tekstami terapeutycznymi.

Program szkolenia:

 1. Metoda przeniesienia – zakres typologiczny.
 2. Sposoby werbalnego i pozawerbalnego komunikowanie się dzieci z zaburzeniami zachowania.
 3. Sposoby rozmawiania z dziećmi o trudnych emocjach.
 4. Teksty literackie o charakterze terapeutycznym – przykłady, analiza.
 5. Sposoby pracy z dziećmi inspirowane tekstami literacko-terapeutycznymi.
 6. Analiza przypadku.

Materiały szkoleniowe:  materiały pdf dla uczestników do samodzielnego wydruku (przykładowe teksty terapeutyczne wraz ze scenariuszami zajęć).

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 17 kwietnia 2024 r. (19:00 - 21:30)
 • 30 maja 2024 r. (19:00 - 21:30)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Izabella Bartol – nauczycielka języka polskiego, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka oświaty i rozwoju, wykładowczyni akademicka, Expertka MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych; prelegentka na ogólnopolskich konferencjach edukacyjnych, realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów; autorka artykułów oraz kursów edukacyjnych dla wychowawców i polonistów, autorka bloga www.polskizklasa.pl oraz współautorka podręcznika do języka polskiego do klasy 4 „ZamieńMy słowo” wydawnictwa WSiP; współpracuje z czasopismem „Polonistyka” i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, członkini grupy Superbelfrzy RP, laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022.