Na świetlicy i nie tylko – działania edukacyjne i wychowawcze wobec uczniów z trudnościami w zachowaniu – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli świetlic szkolnych i innych specjalistów pracujących z dziećmi, których zachowanie znacząco odbiega od oczekiwanego utrudniając wykonywanie zadań, zaburzając procesy grupowe i obniżając jakość wspólnego czasu. Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Trudne zachowania – definicje, przyczyny i funkcje.
 2. Modelowanie.
 3. Elementy treningu przekierowywania złości.
 4. Pozytywne i negatywne wzmocnienia i ich rola w regulowaniu zachowań dzieci.
 5. Kara vs naturalna konsekwencja.
 6. Model współpracy z rodziną wg Carol Sutton.

Korzyści - Uczestnicy szkolenia:

 •  poszerzą swój warsztat wychowawczy,
 •  dowiedzą się jak regulować procesy grupowe w zespole, w którym są tzw. „trudne dzieci”,
 • poznają sposoby radzenia sobie z uporczywymi zachowaniami trudnymi u wybitnie upartych jednostek,
 •  nauczą się stawiać granice i skutecznie je egzekwować,
 • wzmocnią umiejętność współpracy z rodzinami dzieci trudnych wychowawczo,
 •  odzyskają poczucie mocy w kontakcie z grupą.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 26 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.