Edukacja inkluzywna – jak wykorzystać różnorodność zespołu na rzecz optymalizowania rozwoju każdego z uczniów – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pedagogów, dyrektorów szukających praktycznych rozwiązań na rzecz edukacji włączającej. Szkolenie daje bogatą wiedzę na temat prawideł rozwoju dzieci oraz dotyka sposobów indywidualizowania zadań w sposób wspierający wykorzystanie potencjału każdego ucznia na rzecz jego rozwoju i wzbogacenia całej grupy.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele/korzyści: Uczestnicy szkolenia:

 •  poszerzą wiedzę na temat faz rozwojowych dzieci,
 • dowiedzą się, jak wykorzystać wrażliwe fazy rozwojowe na rzecz indywidualizacji procesów edukacyjnych,
 •  nauczą się diagnozować indywidualne możliwości i ograniczenia uczniów,
 • poznają sposoby indywidualizacji zadań ze względu na predyspozycje dzieci bez strat dla treści programowych,
 • zdobędą umiejętność pracy metodą projektu i organizacji zadań grupowych z wykorzystaniem potencjału i talentu każdego z uczniów.

Program - Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

 1. Inkluzja w edukacji w ujęciu prawnym i praktycznym.
 2. Diagnoza pedagogiczna - inaczej.
 3. Fazy rozwojowe wg Feldmana.
 4. Metody indywidualizacji zadań ze względu na potencjał dzieci.
 5. Praca metodą projektu.
 6. Ocena kształtująca i informacja zwrotna jako narzędzia motywujące.

Materiały szkoleniowe: Notatka pdf, scenariusz zajęć przedmiotowych w oparciu o metodę uniwersalnego projektowania, test na style uczenia się, test na inteligencję Gardnera.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.