Odruchy pierwotne – ich znaczenie dla rozwoju, funkcjonowania i nauki dziecka – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Opis: Szkolenie przeznaczone jest do terapeutów, nauczycieli, specjalistów oraz studentów pracujących lub zaczynających pracę z dziećmi.

  Celem szkolenia jest poznanie odruchów pierwotnych w holistycznym rozumieniu ich znaczenia. Omówione zostaną odruchy pierwotne warunkujące dalszy rozwój dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Czym są odruchy pierwotne i jakie mają znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka.
  2. Omówienie okresu sensoryczno – motorycznego.
  3. Kiedy odruch pierwotny jest nieprawidłowy?
  4. Omówienie znaczenia, funkcji i deficytów oraz testów diagnostycznych:
  • Odruchu Moro,
  • Odruchu ssania, szukania,
  • Odruchu dłoniowo – chwytnego,
  • Odruchu podeszwowego,
  • Odruchu tonicznego błędnikowego,
  • Odruchu grzbietowego Galanta,
  • Asymetryczny toniczny odruch szyjny,
  • Symetryczny toniczny odruch szyjny,
  1. Niedojrzałość neuromotoryczna (kwestionariusz).
  2. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu odruchów pierwotnych,
  • potrafi określić czy dany odruch został wygaszony czy jest przetrwały,
  • potrafi przeprowadzić diagnozę odruchów pierwotnych,
  • zna konsekwencje przetrwałych odruchów pierwotnych,
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.
  *Szkolenie ma wymiar tylko i wyłącznie informacyjny. Pozwala uczestnikom zrozumieć i poznać odruchy oraz wyczulić na ewentualne trudności poprzez testy przesiewowe. Szkolenie nie daje uprawnień do prowadzenia pełnowymiarowej diagnozy i terapii.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.