Personalizacja nauczania – Sztuczna inteligencja w procesie nauczania – szkolenie on-line

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom, którzy chcą poznać nowe technologie i wykorzystać je w swojej pracy w celu stworzenia lepszych i bardziej efektywnych doświadczeń edukacyjnych dla swoich uczniów. Szkolenie zaprasza nauczycieli do odkrycia nowych możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja w ich codziennej pracy. Podczas tego interaktywnego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w procesie nauczania i rozwoju uczniów.

Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne narzędzia, techniki i strategie, które mogą zastosować e swojej pracy, aby poprawić skuteczność nauczania, zwiększyć personalizację procesu nauczania oraz zautomatyzować niektóre rutynowe zadania.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Różnorodne zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji.
 2. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do personalizacji procesu nauczania.
 3. Sztuczne inteligencja w ocenianiu i monitorowaniu postępów ucznia.
 4. Wykorzystanie chatbotów jako cyfrowych asystentów nauczyciela.
 5. Etyczne wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji.

Korzyści: Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił:

 • zidentyfikować potencjalne zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w swojej pracy,
 • wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji do personalizacji procesu nauczania,
 • efektywne oceniać postępy uczniów przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji,
 • skutecznie wykorzystywać chatboty jako cyfrowych asystentów nauczyciela,
 • świadomie rozważać i radzić sobie z etycznymi wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji.

Materiały szkoleniowe: Szkolenie będzie miało formę prezentacji multimedialnych studiów przypadku, dyskusji grupowych oraz praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy będą mieli również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami związanymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Alina Stańczak- Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.