Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI w.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz terapeutów.

  Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.

  Cele szkolenia:

  • Poznanie zasad prowadzenia rozmów roszczeniowymi rodzicami.
  • Zaznajomienie się z zasadami współpracy z rodzicem w sytuacjach agresji słownej wobec nauczyciela.
  • Poznanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
  • Ustalanie zasad współpracy po przez e – dziennik oraz spotkania indywidualne.
  • Zaopiekowanie emocjonalne nauczyciela, wsparcie i pomoc w sytuacjach problemowych przez zespół uczący w danej klasie.

  Program szkolenia:

  1. Chatakterystyka różnych typów zachowań rodziców.
  2. Rozmowa z trudnym rodzicem.
  3. Poszukiwanie źródła problemu.
  4. Ustalanie kompromisu.
  5. Komunikacja interpersonalna z rodzicem.
  6. Opanowanie emocji, zadbanie o komfort rozmowy.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/