Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI w.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz terapeutów.  Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad prowadzenia rozmów roszczeniowymi rodzicami.
 • Zaznajomienie się z zasadami współpracy z rodzicem w sytuacjach agresji słownej wobec nauczyciela.
 • Poznanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Ustalanie zasad współpracy po przez e – dziennik oraz spotkania indywidualne.
 • Zaopiekowanie emocjonalne nauczyciela, wsparcie i pomoc w sytuacjach problemowych przez zespół uczący w danej klasie.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka różnych typów zachowań rodziców.
 2. Rozmowa z trudnym rodzicem.
 3. Poszukiwanie źródła problemu.
 4. Ustalanie kompromisu.
 5. Komunikacja interpersonalna z rodzicem.
 6. Opanowanie emocji, zadbanie o komfort rozmowy.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/