Diagnoza dziecka afatycznego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 14 listopada 2022 r. (18:30 - 21:30)
 • 19 grudnia 2022 r. (18:30 - 21:30)

 • 💰Cena 169 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, terapeutów wczesnego wspomagania, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych.

  Opis: Celem szkolenia jest zaprezentowanie holistycznego podejścia diagnostycznego wobec dziecka z objawami niedokształcenia mowy o typie afazji.

  Program szkolenia:

  1. Kwestie terminologiczne.
  2. Przyczyny i objawy niedokształcenia mowy o typie afazji.
  3. Charakterystyka dziecka afatycznego:
  • dziecko z niedokształceniem mowy o typie ekspresyjnym,
  • dziecko z niedokształceniem mowy o typie percepcyjnym,
  • dziecko z niedokształceniem mowy o typie ekspresyjno – percepcyjnym.
  4. Warunki prawidłowej diagnozy dziecka afatycznego.
  5. Poszczególne elementy diagnozy:
  • wywiad z rodzicami,
  • istota nagrań z życia dziecka,
  • badanie słuchu metodą akumetryczną,
  • aktywność motoryczna dziecka,
  • ocena anatomiczna narządów artykulacyjnych,
  • badanie motoryki aparatu artykulacyjnego w oparciu o test SIPT
  • badanie praksji konstrukcyjnej,
  • badanie praksji posturalnej w oparciu o test SIPT
  • rozumienie mowy,
  • nazywanie,
  • powtarzanie,
  • rozumienie poleceń,
  • rozumienie przestrzenne,
  • ekspresja werbalna,
  • mowa czynna.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z ogólną charakterystyka dziecka afatycznego. Ponadto będzie potrafił przeprowadzić diagnozę dziecka z objawami niedokształcenia mowy o typie afazji.

  Materiały szkoleniowe:  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku oraz kwestionariusze diagnostyczne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.