Podnoszenie standardów zarządzania oświatą – przywództwo edukacyjne

Szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej szkół i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za edukację. Rola dyrektora w systemie edukacji jest kluczowa. To od jego kompetencji, zdolności i umiejętności przywódczych zależy, jak szkoła (placówka oświatowa) będzie realizować skutecznie swoje zadania. W czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości polska edukacja potrzebuje nowego typu przywództwa, którego istotą jest:

 • wytyczanie wizji,
 • koncentracja na rozwoju i uczeniu się,
 • delegowanie kompetencji i odpowiedzialności,
 • budowanie relacji i sieci współpracy,
 • docenianie i wykorzystywanie różnorodności,
 • uwzględnianie globalnego i lokalnego kontekstu.

💰Cena: 450 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program:

 1. Przywództwo a zarządzanie.
 2. Modele przywództwa.
 3. Przywództwo edukacyjne - istota.
 4. Szkoła jako turkusowa organizacja. Koncepcja Frederica Laloux.
 5. Podstawowe kompetencje przywódcze.
 6. Plan rozwoju kompetencji przywódczych.

Korzyści:

 • Dowiesz się, czym jest przywództwo i jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem.
 • Poznasz modele przywództwa (klasyczne, transakcyjne, transformacyjne, organiczne, sytuacyjne).
 • Poznasz specyfikę i model przywództwa edukacyjnego.
 • Poznasz koncepcję Frederica Laloux - przywództwo XXI wieku – turkusowe organizacje.
 • Poznasz podstawowe kompetencje przywódcze.
 • Zaprojektujesz swój plan rozwoju kompetencji przywódczych i określisz drogę rozwoju.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 24 sierpnia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Warszawa 8 września 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Warszawa 5 października 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.