Redukcja lęków i napięcia u dzieci, młodzieży i nauczycieli – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obecnie coraz więcej uczniów i pedagogów boryka się z problemami związanymi z stresem, lękiem i napięciem. Powodem tego są m.in. szybko zmieniające się otoczenie, nadmiar obowiązków i bodźców oraz presja ze strony rodziców. Warto inwestować w swoje zdrowie psychiczne poprzez skuteczne techniki redukcji napięcia oraz świadome działania zapobiegawcze przeciw wypaleniu. Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą zidentyfikować, zrozumieć oraz skutecznie zarządzać emocjami młodzieży i pedagogów.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie źródeł lęków i napięcia u młodzieży oraz nauczycieli.
 • Nauka skutecznych technik redukcji stresu i napięcia w szkole.
 • Wypracowanie strategii wsparcia uczniów przeżywających lęki i napięcie.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem jako nauczyciel.

Program szkolenia:

1. Zrozumienie źródła lęków i napięcia wśród młodzieży:

 • Jak nowe wyzwania zmieniającego się świata wpływają na zdrowie psychiczne młodzieży?
 • Jak zaburzenia biologiczne wpływają na emocjonalność u dzieci i młodzieży?
 •  Jak sytuacja rodzinna i zmiany w życiu dzieci wpływają na rozwój zaburzeń emocjonalnych?
 • Kiedy zachowania buntownicze czy nadmierna powaga u dziecka mogą ukrywać lęk i problemy emocjonalne?

2. Wsparcie uczniów z lękami i napięciem:

 •  Indywidualne podejścia do uczniów przeżywających trudności.
 • Komunikacja empatyczna i budowanie zaufania.
 • Ćwiczenia, jakie można wdrożyć w pracy z klasą

3. Radzenie sobie ze stresem i niepokojem wśród nauczycieli:

 • Techniki samoobserwacji i samooceny.
 • Strategie zarządzania stresem w pracy nauczyciela.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – czyli jak pozostać w zdrowiu psychicznym mimo przeciążeń.

4. Postawa asertywna w redukcji stresu i budowaniu pewności siebie:

 • Sposoby radzenia sobie z krytyką,
 • Kształtowanie nowych zachowań,
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Korzyści po szkoleniu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat lęków i napięcia u młodzieży.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności redukcji stresu w szkolnym otoczeniu.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 12 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński - psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno - komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.