Uczeń z zespołem Aspergera wyzwaniem czy problemem dla ogólnodostępnej placówki edukacyjnej? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedmiotowych oraz studentów kierunków pedagogicznych.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty funkcjonowania oraz trudności ucznia z zespołem Aspergera w ogólnodostępnej placówce edukacyjnej.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z podłożem funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w ogólnodostępnej placówce edukacyjnej. Ponadto pozna skuteczne techniki i zalecenia, by proces edukacji ucznia z ZA był optymalny.

  Program szkolenia:

  1. Zespół Aspergera – definicja, istota i klasyfikacja.
  2. Charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera.
  3. Umiejętności szkolne dziecka z ZA.
  4. Strategie wspierające dziecko z ZA w szkole:
  • Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
  • Uporządkowana przestrzeń i czasoprzestrzeń w klasie.
  • Wsparcie sensoryczne.
  • Zasady w klasie i ich przestrzeganie.
  • Strategie związane z lekcją.
  • Budowanie relacji rówieśniczych.
  • Motywowanie ucznia do nauki.
  • Praca domowa.
  • Ocenianie ucznia.
  • Praca nad zachowaniami niepożądanymi.
  • Poprawa koordynacji ruchowej ucznia z ZA.
  • Wsparcie grafomotoryczne.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.