Odłóż wreszcie telefon! Uzależnienie od smartfona – przyczyny i zapobieganie – szkolenie on-line

Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad fonoholizmem i netoholizmem oraz poszerzenie wiedzy na temat specyfiki młodego pokolenia (Generacja Online).

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Fonoholizm? Czym jest i jak je rozpoznać? Jak odróżnić fonoholizm od netoholizmu.
 2. Wprowadzenie wybranych aspektów psychologii Internetu.
 3. Case study – zaprezentowanie oraz omówienie zagadnienia na indywidualnym przypadku.
 4. Metody i możliwości wdrażania działań profilaktycznych.

Korzyści dla uczestnika:

 • potrafi korzystnie diagnozować, interweniować, komunikować się z dzieckiem i rodzicem,
 • zna objawy i skutki fonoholizmu,
 • niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: mgr Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs „The Science of Learning - What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonujący się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.