Terapia pedagogiczna – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 grudnia 2022 r. (18:30 - 21:30)
 • 25 stycznia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 💰Cena:  179 zł

  Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, studenci pedagogiki.

  Opis: Szkolenie to pozwala na uporządkowanie wiedzy na temat terapii pedagogicznej. Uczestnicy opanowują umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów. Mają także możliwość wybrania odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb, trudności i możliwości dziecka.

  Cele szkolenia – Uczestnicy:

  • Wyjaśnienie, czym jest terapia pedagogiczna i jakie są jej założenia
  • Zapoznanie uczestników ze specyfiką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Analiza rozporządzenia dotyczącego pomocy pp
  • Analiza dokumentacji niezbędnej w pracy w szkole w czasie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Zaprezentowanie przykładowych ćwiczeń i aktywności do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć

  Program szkolenia:

  1. Definicja, cele terapii pedagogicznej i jej funkcje.
  2. Zasady oraz adresaci terapii pedagogicznej
  3. Organizacja pracy w środowisku szkolnym
  4. Omówienie planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  5. Ćwiczenia:
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących napięcie mięśniowe;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących percepcję wzrokową;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności grafomotoryczne;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności czytania i pisania;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących orientację przestrzenną;
  • Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności ortograficzne.

  Korzyści:

  • określanie celów i założeń terapii pedagogicznej;
  • opracowywanie działań w oparciu o obowiązujące zasady terapii pedagogicznej;
  • znajomość założeń związanych z budowaniem planu zajęć;
  • umiejętność opracowywania odpowiednich dokumentów;
  • wykorzystanie odpowiednich ćwiczeń w zależności od rodzaju trudności dziecka

  Materiały szkoleniowe: prezentacja, druki kwestionariuszy, plan pracy z dzieckiem na zajęciach.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.