Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu. Jakie zastosować strategie? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, który przejawia trudne zachowania, jest nadpobudliwy i nie umie się skoncentrować na lekcji.

  Opis: Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.                                                                                                   

  Program szkolenia:

  1. Spektrum autyzmu – wyjaśnienie pojęć.
  2. Charakterystyka ucznia z zespołem  Aspergera.
  3. Charakterystyka ucznia z autyzmem.
  4. Sprzężenia spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej.
  5. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
  6. Prawa i obowiązki wobec ucznia  ze spektrum autyzmu wynikające z rozporządzenia MEN.
  7. Charakterystyka trudnych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu.
  8. Ograniczanie i eliminowanie niepowołanych reakcji w spektrum autyzmu z wykorzystaniem wybranych strategii.
  9. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy i nauki ucznia ze spektrum autyzmu.
  10. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/