Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu. Jakie zastosować strategie? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 lutego 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 marca 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyka trudnych zachowań.
  2. Metody pracy z uczniem z zachowaniami trudnymi.
  3. Przygotowanie miejsca pracy do realizacji lekcji z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
  4. Dekalog zasad do pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/