Rozwój komunikacji malucha. Praca logopedy z dziećmi w wieku 0-12 miesięcy – czasowy dostęp do nagrania

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 grudnia 2023 r. (19:00 - 21:00)
 • 20 grudnia 2023 r. (19:00 - 21:00)
 • 9 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 17 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 25 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 5 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 14 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 23 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 💰Cena 179 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dla studentów, logopedów i neurologopedów.

  Opis: Uczestnik szkolenia nauczy się: Obserwować i diagnozować podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka. Wprowadzać proste techniki i zabawy wspierające rozwój komunikacji pacjenta. Bawić się z dzieckiem, wspierając jego komunikację i bazę do powstania pierwszych słów.

  Program szkolenia:

  1. Jakie są podstawowe umiejętności komunikacyjne małego dziecka?
  2. Jak możemy badać umiejętności komunikacyjne pacjenta?
  3. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
  4. Jakie komunikaty pozawerbalne kieruje do nas dziecko?
  5. Proste zabawy, służące do diagnozy oraz do pracy nad bazą komunikacji.
  6. Co może zakłócać komunikację w rodzinie czy w gabinecie terapeuty?
  7. Zabawy, wspierające komunikację.

  Materiały szkoleniowe: zestaw zabaw wspierających komunikację dziecka w wieku 0-12 mca życia w gabinecie neurologopedy.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Agata Kalina- terapeuta karmienia, logopeda, pedagog, surdologopeda, dogoterapeuta. Pracuje i prowadzi Fundację Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” oraz Poradnię „Cali Mali” dla dzieci z wyzwaniami w wieku 0-3 lat. Wykładowca UAM Poznań. Szczególnie zainteresowana komunikacją najmłodszych dzieci oraz wspomaganiem ich w drodze nabywania umiejętności jedzenia doustnego.