Cyberbezpieczeństwo – szkolenie dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 6 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 lipca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 169 zł 

  Program szkolenia:

  1. Zagrożenia w Internecie (gdzie szukać pomocy)
  2. Młody człowiek w sieci – uzależnienie vs. rozwój
  3. Współpraca z rodzicami – a bezpieczeństwo cyfrowe dzieci
  4. Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna
  5. Warte polecenia – aplikacje i strony internetowe
  6. Zabezpiecz swój sprzęt – co mogę zrobić na start?

   Korzyści po szkoleniu:

  • Poznanie najpopularniejszych form aktywności w sieci Internet oraz związanych z nimi zagrożeń i szans rozwoju
  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze podnoszenia wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp.
  • Nabycie umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie (przykładowe scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) i tworzenia materiałów własnych.
  • Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Agnieszka Besser – Krysiak – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/