Moduł I: Zaburzenia karmienia – model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od urodzenia do 12 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne

KURS – PEDIATRIC FEEDING DISORDES w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno-terapeutyczne: MODUŁ I

 • Szkolenie obejmuję tematykę diagnozy i terapii trudności w karmieniu dzieci od okresu noworodkowego do 12 miesiąca życia. Pokazuje i uczy w jaki sposób zaopiekować pacjenta i jego rodzinę od momentu pierwszej wizyty w gabinecie i przejść przez wywiad oraz obserwację trudności.
 • Uczestnik szkolenia otrzymuje przykładowe arkusze wywiadu, obserwacji i diagnozy uwzględniające całościowe podejście do wyzwań związanych z karmieniem w tym okresie.
 • Podczas szkolenia Uczestnik ma szansę nauczyć się badania noworodka i niemowlęcia w aspekcie logopedycznym.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 26 sierpnia 2024 - 27 sierpnia 2024 r. (16:00 - 16:00)
 • Terminy: 26 sierpnia (16:00-20:00) oraz 27 sierpnia (09:00-16:00)

  💰Cena 1299 zł

  Istnieje możliwość wzięcia udziału w poszczególnych modułach po kolei lub w trzech od razu.

  Program:

  Diagnoza:

  1. W poszukiwaniu przyczyny trudności – analiza okresu prenatalno-perinatalnego z uwzględnieniem dokumentacji medycznej, wywiadu biologiczno-środowiskowego w oparciu o najnowsze standardy postępowania. Przykłady kliniczne.
  2. Noworodek i jego potrzeby, a trudności z pobieraniem pokarmów – całościowa diagnoza logopedyczna w aspekcie żywieniowym. Problemy regulacyjne, karmienie responsywne. Doświadczenia z Oddziału Neonatologii. Przykłady kliniczne.
  3. Rozwój funkcji pokarmowych niemowlęcia do 12 miesiąca życia – etapy rozwojowe, norma a wyzwanie. Karmienie piersią, karmienie butelką i proces rozszerzania diety.
  4. Całościowa diagnoza zaburzeń karmienia w pierwszym roku życia – aspekt logopedyczny. Przykłady kliniczne.
  5. Ankyloglosja a trudności w karmieniu.

  Terapia:

  1. Główne kierunki działań w zakresie trudności w karmieniu dziecka 0-12 – jakie mamy możliwości?
  2. Zespół specjalistów zajmujących się całościowym wsparciem dziecka i rodziny – role, zadania, możliwości i efekty działań.
  3. Wsparcie karmienia innymi drogami niż doustnie – kiedy o tym myśleć? Procedura krok po kroku. Leczenie żywieniowe.
  4. Praca z dzieckiem z trudnościami w ssaniu. Karmienie dziecka urodzonego przedwcześnie, karmienie dziecka z rozszczepem, wiotkością krtani.
  5. Strategie sensoryczno-motoryczne stosowane w pracy z małym dzieckiem wykazującym trudności w karmieniu – doświadczenia i przykłady z praktyki własnej.

  W trakcie szkolenia wiedza teoretyczna będzie poparta danymi naukowymi, zdjęciami, materiałem filmowym i ćwiczeniami praktycznymi.

  Prowadzące:

  • Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby.
  • Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath.