Logorytmika I oraz II stopień

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 7 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • Warszawa 18 listopada 2023 r. (09:00 - 13:00)
 • 💰Cena: 450 zł

  Opis: Logorytmika opiera się na założeniach ojca rytmiki Emila Jaques – Dalcroze, który uważał, że dążność do zharmonizowania mózgu i ciała przede wszystkim w ruchu ma ogromną wartość terapeutyczną. Głównym założeniem metody rytmiki było: przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie odczuwania muzyki i ruchu jako jedności, całości. Logorytmika jest jedną z metod, które wspomagają terapię logopedyczną Metoda wspierająca rozwój mowy, oparta na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa, wyłączonego jako akompaniament zaprogramowany lub improwizowany, przez muzykę ruch całego ciała.

  Grupa docelowa:nauczyciele, logopedzi, terapeuci, neurologopedzi.

  Celem szkolenia  jest kształtowanie umiejętności prawidłowego oddychania, posługiwania się głosem zróżnicowanym (pod względem: rytmicznym, dynamicznym, agogicznym i intonacyjnym). Logorytmika kształcona jest poprzez różnorodne formy kontaktu dziecka z instrumentami muzycznymi. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania logorytmiki w terapii logopedycznej i nie tylko.

  Program szkolenia:

  1.  Cel i zasady prowadzenia zajęć logorytmicznych
  2. Logorytmika, jako metoda rozwijająca rozwój mowy.
  3. Warsztat pracy na zajęciach logorytmicznych
  4. Rodzaje zajęć logorytmicznych
  5. Logorytmika, czyli zabawy rozwijające percepcję słuchową
  6. Zabawy logorytmiczne wykorzystane podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
  7. Inspiracje do wykorzystania podczas zajęć logorytmicznych.

  Korzyści: Poszerzenie wiedzy na tematy zajęć logorytmicznych. Wykorzystanie logorytmiki w terapii logopedycznej. Wprowadzenie dziecka w świat logopedii z wykorzystaniem muzyki.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Paulina Boroń – logopeda, logorytmik, rytmik, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  jestem w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii oraz neurologopedii. Prowadzę swój gabinet logopedyczno – logorytmiczny Logo – Rytm PauLina Paulina Boroń oraz liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu rytmiki, tańca, logorytmiki, logopedii.