Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem – szkolenie on-line

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlicy oraz innych zainteresowani tą tematyk. Metody aktywizujące – przerywnik czy raczej styl pracy. Co zrobić, aby zaktywizować dzieci na zajęciach? Czy da się nauczyć nie ucząc? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu dotyczący Metod aktywizujących. Dowiecie się również, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby odnieść sukces edukacyjny w tym zakresie. Poznacie przykłady konkretnych metod i sposoby na ich wykorzystanie w pracy.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Batia Strauss – Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki – co jest najważniejsze na początek.
 2. Metoda opowieści ruchowej J.C. Thulina – skąd czerpać inspirację.
 3. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – podstawy teoretyczne.
 4. Metody parateatralne – przykłady wykorzystania.
 5. Metoda twórczego myślenia J.Osborne – Burza mózgów.
 6. Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger-painting) i jej założenia.
 7. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – podstawy teoretyczne (omówienie ma charakter informacyjny).
 8. Story Cubes – twórcze opowieści i nie tylko.

Korzyści: Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy związanej ze znajomością i wykorzystaniem metod aktywizujących. Pozna styl pracy oparty na zaufaniu do dziecka i odkryciu jego potencjału twórczego. Nauczy się dobierania metod do konkretnych zajęć i grup dzieci.

Materiały szkoleniowe:

 • zagadnienia omawiane podczas szkolenia – krótki ebook,
 • propozycję narzędzia do pracy do wykorzystania już następnego dnia po szkoleniu,
 • listę polecanych pozycji książkowych i pomocy dydaktycznych,
 • możliwość późniejszych konsultacji z trenerem.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Agnieszka Besser-Krysiak – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/