Budowanie marki osobistej nauczyciela i marki szkoły w środowisku lokalnym i internecie – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych. Szkolenie dedykowane jest zarówno tym z Was którzy rozumieją iż rynek edukacyjny – zarówno w swoim systemowym jak i prywatnym wymiarze stał się bardzo konkurencyjny jak i tym, którzy z różnych względów nie cieszą się dobrą opinią w środowisku i pragną to zmienić.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program - Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

 1. NA czym polega proces budowania marki osobistej i/lub instytucjonalnej.
 2. Rola misji i wizji w kształtowaniu marki.
 3. Jak wykorzystać posiadane zasoby dla budowania marki.
 4. Rola komunikacji.
 5. Narzędzia cyfrowe dostępne dla każdego.
 6. Współpraca z lokalnym środowiskiem.

Cele/korzyści: Uczestnicy szkolenia:

 • poznają głowne obszary będące podwaliną osobistej marki lub marki szkoły,

 • dowiedzą się jakich narzędzi użyć do budowania dobrego imienia własnego lub szkoły,

 • zidentyfikują czynniki wspierające i zagrażające rozwojowi marki,

 • zaplanują działania w kierunku wspierania swojego dobrego imienia w lokalnym i cyfrowym środowisku.

Materiały dodatkowe:

 • Notatka pdf.
 • Artykuł: Negatywne opinie o placówce w mediach społecznościowych – jak reagować na hejt w internecie?
 • Test kompetencji komunikacyjnych.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.