Ocena neuromotoryczna odruchów pierwotnych i posturalnych, będących fundamentem rozwoju dziecka

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 650 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, logopedów, neurologopedów i terapeutów integracji sensorycznej

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i charakterystyki zaburzeń neuromotorycznych, mającymi wpływ na funkcjonowanie, rozwój i naukę dziecka.

Program szkolenia:

  1. Odruchy pierwotne – istota i znaczenie dla rozwoju.
  2. Rozwój sensoryczno – motoryczny.
  3. Wzorce ruchowe.
  4. Nieprawidłowości w obszarze odruchów pierwotnych.
  5. Odruchy a rozwój sensoryczny.
  6. Odruchy pierwotne: analiza, funkcje, konsekwencje przetrwałych odruchów, testy diagnostyczne i ćwiczenia wygaszające.
  7. Przekształcanie odruchów pierwotnych w posturalne.
  8. Reakcje prostowania – istota, funkcje i testy diagnostyczne.
  9. Reakcje równoważne – istota, funkcje i testy diagnostyczne.
  10. Niedojrzałość neuromotoryczna – istota, przyczyny, objawy i znaczenie.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą i przyczynami deficytów wynikających z nieprawidłowego rozwoju neuromotorycznego. Zaprezentowane zostaną testy diagnostyczne odruchów pierwotnych i posturalnych oraz strategie ich integracji.

Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe drukowane, certyfikat oraz przerwy kawowe.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.