Mózgowe porażenie dziecięce jako najczęstsze zaburzenie neurologiczne u dzieci – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziecięcego porażenia mózgowego. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi aspektami związanymi z istotą zaburzenia jakim jest mózgowe porażenie dziecięce.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej i zapisz się👇

Program szkolenia:

 1. Mózgowe porażenie dziecięce – definicja
 2. Przyczyny, objawy MPD
 3. Podtypy MPD ich charakterystyka
 4. Choroby i zaburzenia współwystępujące w MPD
 5. Poziom rozwoju motoryki dużej
 6. Mowa w MPD: przyczyny wywołujące zaburzenia mowy, rodzaje zaburzeń mowy typowe dla MPD.
 7. Struktura diagnozy
 8. Leczenie w MPD
 9. Rokowania
 10. Pytania uczestników.

Korzyści - Uczestnik po szkoleniu:

 • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu MPD
 • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z zaburzeniami mowy o podłożu sensorycznym w różnych obrazach klinicznych
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.