Logorytmika – stopień II (Trener Logorytmiki)– szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 199 zł

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.

  Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Opis: Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach. Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z założeniami zajęć logorytmicznych
  • Uświadomienie roli muzyki w rozwoju językowym dzieci.
  • Zdobycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia zajęć logorytmicznych uwzględniających możliwości podopiecznych.
  • Poznanie różnorodnych ćwiczeń rozwijających sferę ruchową, słuchową i językową dziecka.
  • Umiejętność właściwego wykorzystania materiałów do druku w celu usprawniania sfery językowej uczniów.
  • Prezentacja sprawdzonych sposobów na urozmaicenie zajęć logorytmicznych.

  Program szkolenia:

  1. Logorytmika – ruch, mowa i słuch jako podstawa rozwoju językowego dzieci.
  2. Propozycje 12 scenariuszy na każdą porę roku – prezentacja programu.
  3. Omówienie scenariuszy jesiennych, zimowych, wiosennych i letnich
  4. Prezentacja gier, zabaw i pomocy do druku.
  5. Sposoby wykorzystania przygotowanych materiałów w celu usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej
  6. Sposoby wykorzystania pomocy w celu rozwijania motoryki dużej, motoryki małej i sprawności artykulatorów.
  7. Prezentacja autorskich materiałów – opracowanych rytmografik do znanych i lubianych utworów muzycznych.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/