Zestaw narzędzi on-line wspierających nauczyciela w klasie i poza nią – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 24 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł

  Odbiorcy:  Dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności z zakresu Google App oraz poznać nowe narzędzia do pracy zdalnej.

  Opis: Kurs on-line skierowany do nauczycieli chcących wzbogacić swój warsztat pracy o narzędzia online wspierające edukację bezpośrednią i zdalną.

  Program szkolenia:

  1. Google Drive – wprowadzenie do aplikacji, sposób i cel działania, zarządzanie plikami, udostępnianie i wyszukiwanie plików, tworzenie i zarządzanie folderami.
  2. Google Docs – dokumenty: formatowanie, dynamiczne linkowanie treści zewnętrznych, nagrywanie głosowe, linkowanie obrazów, dodawanie zewnętrznych aplikacji z galerii dodatków, udostępnianie dokumentów oraz zarządzanie nadawaniem praw dostępu.
  3. Google Prezentacje – formatowanie prezentacji, korzystanie z szablonów, dodawanie treści z arkuszy, dodawanie obrazów, udostępnianie dokumentów oraz zarządzanie nadawaniem praw dostępu.
  4. Google Formularze – tworzenie prostych oraz złożonych formularzy, zmiana bannerów, udostępnianie formularzy, kontrola wyników w formularzach, tworzenie bazy danych w arkuszach, sprawdzanie wyników w arkuszach.
  5. Google Rysunki – tworzenie wykresów słupkowych, kołowych, diagramów.
  6. Google Kalendarz – tworzenie wydarzeń, zapraszanie na wydarzenia grupowe oraz na konferencje wideo, ustawienia prywatności, udostępnianie swojego kalendarza.
  7. Google Kontakty – zarządzanie kontaktami (dodawanie, usuwanie oraz udostępnianie), grupy kontaktów (etykiety).
  8. Mentimeter – interaktywnych prezentacje, umożliwiające natychmiastową reakcję uczestnika przy zsynchronizowanym wyświetlaniu.
  9. Wheel of names – loteria, wybór nazw losowych.

  Korzyści:

  • Poznasz Aplikacje Google: Google Drive, Google Docs, Google Prezentacje, Google Formularze, Google Rysunki, Google Konferencje, Google Kalendarz, Google Kontakty.
  • Nauczysz się, w jaki sposób przechowywać, tworzyć i współdzielić dokumenty w chmurze.
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie wykorzystywania w procesie edukacyjnym narzędzi TIK.
  • Dowiesz się, jak tworzyć prezentacje (np. chmury słów), głosowanie i zbieranie opinii za pomocą narzędzia Mentimeter.
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące organizowania pracy zespołowej uczniów, udzielania im informacji zwrotnej oraz integrowania zespołu klasowego za pomocą poznanych narzędzi.
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.