Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 159 zł

Opis: Cel – zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.

Program szkolenia:

 1. Definicja agresji i zachowań trudnych
 2. Czy dla dziecka z ASD są zachowania trudne?
 3. Dlaczego zachowanie trudne sprawia trudność opiekunom i nauczycielom?
 4. Czynniki wywołujące agresję i inne zachowania trudna
 5. Czynniki utrudniające reakcje na zachowanie trudne
 6. Wpływ szkoły na zachowania trudne i agresywne u ucznia
 7. Podłoże zachowań trudnych i strategie ich określenia
 8. Konsekwencje zachowań trudnych dla rozwoju, funkcjonowania i nauki dziecka
 9. Strategie eliminujące agresje i trudne zachowania
 10. Model WYZNACZANIA GRANIC
 11. Poradnik dla nauczyciela:
 • Strategia żetonowa
 • Strategia – Turniej uśmiechniętej buzi
 1. Protokół złości
 2. Alternatywne czynności odwodzące od agresji
 3. Strategie sensoryczne regulujące
 4. Studium przypadków
 5. Pytania uczestników.

Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu przyczyn i objawów agresji i innych trudnych zachowań
 • potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń sensorycznych
 • zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.