Diagnoza i terapia dziecka w spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych dziecka z ASD. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem diagnostycznym w gabinecie terapeutycznym oraz strategiami wsparcia dziecka z ASD.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej i zapisz się👇

Program szkolenia:

1. Nowe wytyczne diagnostyczne wskazane w ICD-11.
2. Hipotezy etiologiczne ASD.
3. Wczesne objawy spektrum autyzmu.
4. Diada zachowań autystycznych, jako nowy obszar objawów osiowych ASD.
5. Ocena różnicowa dziecka ze spektrum autyzmu (różnice między autyzmem dziecięcym i zespołem Aspregera).
6. Proces diagnozy: istota, zespół diagnostyczny, warunki otrzymania diagnozy.
7. Etapy diagnozy:
• wywiad,
• analiza filmów,
• kwestionariusz sensomotoryczny – przesiewowe badanie,
• obserwacja swobodnej i kierowanej aktywności dziecka,
• rozumienie mowy i poleceń,
• kompetencje komunikacyjne, behawioralne i emocjonalne
8. Przed pierwszym spotkaniem z dzieckiem.
9. Uniwersalne zasady terapii dziecka z ASD.
10. Fundament rozwoju komunikacji, a więc stymulacja bazowych funkcji komunikacyjnych.
11. Budowanie relacji z dzieckiem w oparciu o jego zainteresowanie i podążanie za nim.
12. Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – istota.
13. Bez rozumienia nie ma mówienia – a więc jak to zrobić?
14. Zajęcia stolikowe od wyrażeń dźwiękonaśladowczych po proste zdania.
15. Stymulacja funkcji słuchowych i wzrokowych.
16. Ćwiczenia wspierające funkcje językowe.
17. Czas na pytania.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu diagnostycznego w ASD oraz strategiami, które stymulują rozwój i komunikację u dziecka ze spektrum autyzmu. Każdy uczestnik otrzyma: autorski kwestionariusz wywiadu z rodzicami, protokół diagnozy oraz przesiewowy kwestionariusz oceniający indywidualny profil sensoryczny.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

  • 9 września 2024 r. (18:00 - 00:00)
  • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

    ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

    📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.