Afazja – to proste. Jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów. Na szkoleniu omówione zostaną zasady diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Zaprezentowany zostanie także przegląd narzędzi diagnostycznych, diagnoza różnicowa. Przedstawione zostaną również propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Jak zorganizować diagnozę – kolejne kroki. Klasyczne podejście.
a) diagnoza afazji ogniskowych: testy przesiewowe, specyficzne, ocena komunikacji, test diagnostyczny, dodatkowe próby kliniczne;
b) diagnoza afazji postępujących (testy przesiewowe, test diagnostyczny)
c) jak skonstruować własne próby kliniczne?
2. Diagnoza różnicowa
- afazja vs. zaburzenia kognitywne
- afazja vs. dyzartria
- afazja vs. apraksja mowy
- konwersja i inne podobne zaburzenia
3. Raport z badania.
4. Planowanie postępowania terapeutycznego.
5. Funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
6. Jak precyzyjnie opisywać zaburzenia językowe i co nimi nie jest.

💰Cena: 249 zł

Korzyści:

 • umiejętność doboru narzędzi diagnostycznych w ogniskowych i postępujących afazjach,
 • umiejętność przeprowadzenia przesiewowego badania funkcji poznawczych,
 • zapoznanie się z problematyką często towarzyszących afazji deficytów (poznawczych, motorycznych zaburzeń mowy i innych),
 • umiejętność stworzenia własnych zestawów prób klinicznych,
 • umiejętność przeprowadzenia diagnozy różnicowej.

Materiały:

 • testy (zestawy do badania plansze + arkusze badania): Bostoński Test do Diagnozy Afazji, LAST, PALS, ACE-III (3 wersje testu),
 • artykuły odnoszące się do metod diagnostycznych w formacie PDF (Marlena Puchowska-Florek, Barbara Książkiewicz, Magdalena Nowaczewska: Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie udaru mózgu; Emilia J. Sitek, Anna Barczak, Ewa Narożańska, Michał Harciarek, Bogna Brockhuis, Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska, Jarosław Sławek Afazja pierwotna postępująca — zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej);
 • materiały własne w formie tabel do oceny poziomu zaburzeń (odbioru i przetwarzania oraz nadawania informacji językowej); tabela – poziom funkcjonowania pacjenta (ogólnie); tabela – kompleksowy plan terapii; tabela – zaburzenia mowy i języka.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 4 sierpnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 17 sierpnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 31 sierpnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 8 września 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 14 września 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 22 września 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 28 września 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.