Afazja – to proste. Jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 1 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 7 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 14 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 12 listopada 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena: 249 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów.
   
  Opis: Omówienie zasad diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Przegląd narzędzi diagnostycznych. Diagnoza różnicowa. Propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
   
  Program szkolenia:

  1. Jak zorganizować diagnozę – kolejne kroki. Klasyczne podejście.
  a) diagnoza afazji ogniskowych: testy przesiewowe, specyficzne, ocena komunikacji, test diagnostyczny, dodatkowe próby kliniczne;
  b) diagnoza afazji postępujących (testy przesiewowe, test diagnostyczny)
  c) jak skonstruować własne próby kliniczne?
  2. Diagnoza różnicowa
  – afazja vs. zaburzenia kognitywne
  – afazja vs. dyzartria
  – afazja vs. apraksja mowy
  – konwersja i inne podobne zaburzenia
  3. Raport z badania.
  4. Planowanie postępowania terapeutycznego.
  5. Funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
  6. Jak precyzyjnie opisywać zaburzenia językowe i co nimi nie jest

  Korzyści:

  • umiejętność doboru narzędzi diagnostycznych w ogniskowych i postępujących afazjach,
  • umiejętność przeprowadzenia przesiewowego badania funkcji poznawczych,
  • zapoznanie się z problematyką często towarzyszących afazji deficytów (poznawczych, motorycznych zaburzeń mowy i innych),
  • umiejętność stworzenia własnych zestawów prób klinicznych,
  • umiejętność przeprowadzenia diagnozy różnicowej.

  Materiały:

  • testy (zestawy do badania plansze + arkusze badania): Bostoński Test do Diagnozy Afazji, LAST, PALS, ACE-III (3 wersje testu),
  • artykuły odnoszące się do metod diagnostycznych w formacie PDF (Marlena Puchowska-Florek, Barbara Książkiewicz, Magdalena Nowaczewska: Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie udaru mózgu; Emilia J. Sitek, Anna Barczak, Ewa Narożańska, Michał Harciarek, Bogna Brockhuis, Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska, Jarosław Sławek Afazja pierwotna postępująca — zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej);
  • materiały własne w formie tabel do oceny poziomu zaburzeń (odbioru i przetwarzania oraz nadawania informacji językowej); tabela – poziom funkcjonowania pacjenta (ogólnie); tabela – kompleksowy plan terapii; tabela – zaburzenia mowy i języka.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.