Afazja – to proste. Jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 3 grudnia 2022 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena: 249 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów.
   
  Opis: Omówienie zasad diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Przegląd narzędzi diagnostycznych. Diagnoza różnicowa. Propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
   
  Program szkolenia:
  1. Diagnoza różnicowa
  2. Raport z badania.
  3. Planowanie postępowania terapeutycznego.
  4. Funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
  5. Jak precyzyjnie opisywać zaburzenia językowe i co nimi nie jest…
  6. Jak zorganizować diagnozę – kolejne kroki. Klasyczne podejście.
  • diagnoza afazji ogniskowych: testy przesiewowe, specyficzne, ocena komunikacji, test diagnostyczny, dodatkowe próby kliniczne;
  •  diagnoza afazji postępujących (testy przesiewowe, test diagnostyczny)
  • jak skonstruować własne próby kliniczne?

  Korzyści:

  • umiejętność doboru narzędzi diagnostycznych w ogniskowych i postępujących afazjach,
  • umiejętność przeprowadzenia przesiewowego badania funkcji poznawczych,
  • zapoznanie się z problematyką często towarzyszących afazji deficytów (poznawczych, motorycznych zaburzeń mowy i innych),
  • umiejętność stworzenia własnych zestawów prób klinicznych,
  • umiejętność przeprowadzenia diagnozy różnicowej.

  Materiały:

  • Postepowanie terapeutyczne w przypadku dysfagii (opracowanie własne); konspekt szkolenia i zalecenia dla pacjentów (opracowanie własne)
  • Artykuł (PDF) Postępowanie logopedyczne w zaburzeniach połykania. Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agata Szkiełkowska, Marzena Mularzuk;
  • Linki do filmów dotyczących metod diagnostycznych. Linki do stron z materiałami dydaktycznymi i testami.
  • Metody terapii apraksji mowy. Podsumowanie szkolenia – opracowanie własne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.