Trener motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem integracji sensorycznej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 29 grudnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 10 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 18 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 24 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 30 stycznia 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 7 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 15 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 23 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 29 lutego 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju, psycholodzy, studenci, osoby pracujące z dziećmi.

  Opis: W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane kwestie związane z rozwojem umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Słuchacze dowiedzą się, na jakie kwestie zwrócić uwagę w trakcie diagnozy trudności grafomotorycznych oraz jak zbudować plan pracy z dzieckiem. Poznają również wiele zabaw i aktywności z zakresu integracji sensorycznej, które pozytywnie oddziałują na pracę ręki.

  Cele szkolenia:

  •  poznanie budowy ręki;
  • poznanie czynników wpływających na rozwój małej motoryki i grafomotoryki;
  • zapoznanie się z normami rozwojowymi, na które należy zwrócić uwagę w diagnozie dziecka;
  • zapoznanie się z pojęciem dojrzałości neuromotorycznej;
  • poznanie zabaw i aktywności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.

  Program szkolenia:

  1. Elementy anatomii – budowa kończyny górnej.
  2. Napięcie mięśniowe i jego znaczenie.
  3. Postawa ciała.
  4. Mała motoryka
  5. Wykorzystanie założeń integracji sensorycznej w terapii ręki.
  6. Osiągnięcia rozwojowe dziecka.
  7. Odruchy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  8. Etapy rozwoju grafomotoryki.
  9. Budowa planu pracy z dzieckiem.
  10. Zabawy i aktywności.

  Korzyści: Słuchacze zyskają wiedzę na temat rozwoju umiejętności z zakresu małej motoryki i grafomotoryki. Poznają sposoby wsparcia dziecka z wykorzystaniem ciekawych zabaw opartych na założeniach integracji sensorycznej. Zyskają umiejętność budowania planu pracy z dzieckiem z tego typu trudnościami.

  Materiały szkoleniowe: Prezentacja, arkusz obserwacji osiągnięć dziecka, plan pracy z dzieckiem.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.