Karmienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię odżywczą w praktyce logopedy – szkolenie on-line

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie "Karmienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię odżywczą w praktyce logopedy", które dostarczy niezbędnej wiedzy i umiejętności dla profesjonalistów w dziedzinie logopedii. Poznaj nowoczesne metody wsparcia pacjentów z trudnościami w przyjmowaniu pokarmu, zyskując pewność i kompetencje w praktycznych aspektach terapii. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych ekspertów, łączy teoretyczne podstawy z intensywnymi warsztatami praktycznymi. Odkryj, jak efektywnie i bezpiecznie wspierać pacjentów korzystających z alternatywnych metod karmienia, zapewniając im lepszą jakość życia. Dołącz do grona profesjonalistów, którzy zmieniają przyszłość terapii logopedycznej!

💰Cena 499 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

 Program szkolenia:
1. Kiedy myślimy o karmieniu alternatywnym – wskazania do żywienia drogą sztucznego dostępu? Standardy postępowania na podstawie doświadczeń klinicznych i międzynarodowych wskazań.
2. Nomenklatura medyczna – jak czytać opisy medyczne? Co muszę wiedzieć jako logopeda?
3. Wskazania i przeciwwskazania do sondy nosowo-żołądkowej.
4. Wskazania i przeciwwskazania do wyłonienia gastrostomii odżywczej – peg.
5. Badania niezbędne w diagnostyce trudności z karmieniem dziecka wymagającego wsparcia żywieniowego.
6. Współpraca z Zespołem Żywieniowym – informacje dla logopedy do pracy.
7. Karmienie dziecka z sondą n-ż. – podstawy i zalecenia.
8. Karmienie dziecka z gastrostomią odżywczą – podstawy i zalecenia.
9. Jak pozycjonować pacjentów z drogą sztucznego dostępu – warsztat dla logopedy.
10. Sensoryczno- motoryczne aspekty jedzenia/ karmienia dziecka. Jak ocenić gotowość dziecka do karmienia drogą doustną. Ocena bezpieczeństwa karmienia. Analiza dokumentacji medycznej. Obserwacja sytuacji karmienia.
11. Terapia karmienia dziecka z sondą nosowo-żołądkową. Zasady „tube weaning”
12. Terapia karmienia dziecka z gastrostomią odżywczą (peg). Zasdy „tube weaning”
Przygotowanie pacjenta do jedzenia drogą doustną.
W tym również:
Przygotowanie ciała pacjenta, pozycjonowanie, przygotowanie obszaru ustno – twarzowego (żuchwy, języka, warg), a także rąk, stóp.
Oddychanie a jedzenie.
Kilka słów o diecie dziecka. Pokarmy sprzyjające nauce jedzenia drogą doustną.
13. Metody wprowadzania nowych pokarmów, modelowanie zachowania dziecka– zasady ogólne i specyficzne dla tej grupy dzieci.Jaka konsystencja i kiedy?
Podejmowanie decyzji klinicznych.
14. Psychoedukacja rodziców i współpraca z rodzicami. Zasady pracy w domu.
Współpraca z dietetykiem i fizjoterapeutą.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 5 października 2024 r. (08:00 - 14:00)
 • 17 listopada 2024 r. (08:00 - 14:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące:

  • Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby
  • Aleksandra Kaczyńska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath