Diagnoza funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 5 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

  Opis: Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze spe a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju

  Cele:

  • zapoznanie uczestników z dostępnymi metodami diagnostycznymi,
  • rozwijanie umiejętnści analizy dokumentów niezbędnych do diagnozy,
  • dobór form pracy adekwatnych do zdiagnozowanych zaburzeń i możliwości dziecka.

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  1. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza pozytywna.
  2. Rola wielospecjalistycznego zespołu.
  3. Obserwacja pedagogiczna i inne narzędzia diagnostyczne.
  4. Wielospecjalistyczny profil funkcjonowania ucznia – krok po kroku.
  5. Dobór metod pracy i form dostosowań dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o wnioski z diagnozy.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają: wzór ipet i wopfu, test inteligencji wielorakiej, test dominującej percepcji.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.